Kwasek cytrynowy 1kg CZDA - 1 - Gorzelnictwo i destylacja

Kwasek cytrynowy 1kg CZDA

Kwas cytrynowy jednowodny E330 8-80MESH

25,50 zł
Brutto

Nazwa substancji : Kwas Cytrynowy Spożywczy CZDA
Wzór chemiczny : C6H8O7•H2O
Numer CAS : 5949-29-1
Numer WE : 201-069-1

Gatunek: czysty do analizy

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 1,8 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 135 – 153°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 345°C (bezwodny)
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość pary względem powietrza: brak danych
Gęstość: 1,54 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 – 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 1630 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Produkt posiada wszelkie wymagane badania oraz atest dopuszczające go użytku spożywczego.

Kwasek kupowany w naszym sklepie to produkt trwały. Jest on świeży, suchy oraz przechowywany w chłodnych, sterylnych warunkach. Jest zapakowany w szczelny pojemnik, aby w czasie transportu i przechowywania nie chłonął wilgoci oraz zachował
w pełni swe właściwości.

836 Przedmioty
No reviews

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Sklep internetowy, z którego korzystasz używa plików cookies. Więcej informacji na polityka prywatności.